Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Poznaniu liceum.spolecznajedynka.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Poznaniuhttps://liceum.spolecznajedynka.pl

W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Poznaniu nie tylko realizowany jest program nauczania, ale też uczniowie motywowani są do krytycznego myślenia oraz zrozumienia świata według własnej oceny. Prezentowana szkoła współpracuje z cenionymi ośrodkami akademickimi, również zagranicznymi, ponieważ duży akcent kładziony jest tutaj na naukę języków obcych. Uczniowie mogą wyjeżdżać do innych krajów, uczestnicząc w interesujących projektach o zasięgu międzynarodowym. W liceum panuje również elastyczność, ponieważ kiedy uczniowie na początku wybierają przedmiot rozszerzony, to jeśli zmienią zdanie po miesiącu nauki, mogą wybrać inny przedmiot wiodący.

Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. św. U. Ledóchowskiej STO
Telefon: 618676812
u. Grunwaldzka 154, 154,
60-309 Poznań
wielkopolskie
wicek.pl Content copyright 2021